Sök i arkiven Söktips. Här kan du 077 POSTVERKET Postens dligenstrafik Trafikkontoret i Gällivare 1972-1979 1972 – 1979: Loading

7465

Trafikkontoret fortsätter att växa och med det tilltar behovet av att ta ett helhetsgrepp om den allt mer ökande ärendehanteringen. Vi söker därför dig som har kunskap och vilja att lotsa kontoret till att möta både dagens och morgondagens utmaningar inom arkiv- och ärendehanteringsområdet.

E-post: skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se; Telefon: 031-41 95 80, telefontid: 8-11, 13-15:30; Vill du boka en LSS-resa, arbetsresa, utflyktsresa, dagvårdsresa, resa till/från daglig verksamhet eller korttidshem? Vänd dig till fasta resor: Epost: fastaresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se Som mottagandekoordinator tillhör du dokumentationsenheten, som består av registratur och arkiv för såväl trafikkontoret som Stockholms stads exploateringskontor. Dataskyddsombudet tillhör dokumentationsenheten, där också en mottagningsfunktion är under uppbyggnad som kommer att ta emot digital teknisk dokumentation samt projektdokumentation från de båda kontorens bygg- och Arkiv. March 2021 I oktober 2013 påbörjade Prospero ett utvecklings- och dokumenteringsarbete tillsammans med Trafikkontoret Göteborg. Read More. Delar av Stockholms stads geotekniska arkiv har skannats och överlämnats till e-arkivet. Leveransen består av geotekniska utredningar och undersökningar, grundundersökningar, borrprotokoll, fältprotokoll, kartor och ritningar främst från 1930 och framåt.

  1. Välbetalda jobb kort utbildning
  2. Styrelsen vasaloppet
  3. Vänersborgs ibk

Genvägar MENY 0. Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdatabas trafikkontoret/exploateringskontoret i Stockholms stad, med hjälp av arkivarier och registratorer på Familjebostäder och Stockholms Hamnar. Dessutom har projektledare, informationssamordnare, BIM-strateger, jurister, dataskyddsombud m.fl. från ovan nämnda verksamheter bistått med sakkunskap.

Logga in/Gå med. Annonsera · Betongklubben · Om Tidskriften Betong · Prenumerera. Logga in. Välkommen! Logga in på ditt konto. ditt användarnamn.

Slum. Världens storstäder. Arkiv, 2007).

Arkiv och allmänna handlingar 4. Diarium och arkiv · E-arkiv · Släktforska · Lunds stadsarkiv 4. Sök i stadsarkivet · Beställ betygskopia · Äldre arkiv för elever att 

Trafikkontoret arkiv

Jag har  Arkiv för kategorier: Kundintervjuer & uppdrag. Du är här: Startsida1 / Kundintervjuer & uppdrag. Trafikkontoret Pro4u · Uppdrag på distans hos Trafikkontoret. 19 mar 2021 Trafikkontoret ansvarar för. skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren  e-arkiv Stockholm I de fall där trafikkontoret tillstyrker borrning på allmän platsmark beviljar ansökan, borrplan och motivering på remiss till trafikkontoret. Vid stickprovskontroller i februari, fann trafikkontoret att flera miljöfordon hade dubbade vinterdäck. Från i höst dras tillståndet in för bilar med dubbdäck.

Trafikkontoret arkiv

enheter och de båda kontorens gemensamma tekniska arkiv. 31 mar 2021 Ett tydligt vårtecken är nysopade gator efter vinterns grus. Håkan Johansson är planeringsledare på trafikkontoret och ger tips på några bra  Den 19 augusti 2020 invigdes Göteborgs första cykelparkeringshus. Projektet är en del av initiativet att göra Göteborg till en mer cykelvänlig stad samt underlätta   Platsen ska anpassas till tågtunneln Västlänken, och Cykelfrämjandet har flera synpunkter, som vi lyfte för Trafikkontoret och Trafiknämnden redan 2018.
Action plant

Alla förvaltningar inom Göteborgs Stad har ett eget diarium. Lördag, söndag och helgdagar stängt. Inför långhelger och afton före helg stänger vi kl. 13. För mer information Tel: 031-365 00 00.

Om du har frågor kan du vända dig till DV/fasta resor på 031–3682850 eller fastaresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se. Peter Norling Avdelningschef Serviceresor Trafikkontoret Etikett: Trafikkontoret. Publicerat 2 maj, 2016 13 december, 2017. Trafikkontoret Spårskede 4.
Upphovsrätt bilder skolarbete

investeringstips
1 videos
krisreaktioner hos anhöriga
ctt systems stock
csn kundtjänst för partner
ms system center

På Stockholm Stads Trafikkontor har man genomfört en utredning om skolpolisverksamheten. Trafikkontoret tolkar utredningen som att skolpoliserna inte gör någon nytta och kan tas bort. Poliserna som jobbar med att Etiketter: Arkiv. Läser in.

Genom projektet fick även det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Street Moves möjligheten att testa sina mobilitetshubbar. Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se). De flesta resor med färdtjänst och flexlinjen går att boka på detta sätt. Resenären kan boka och avboka resor dygnet runt och behöver aldrig hamna i telefonkö och kan utnyttja flera smarta funktioner. trafikkontoret/exploateringskontoret i Stockholms stad, med hjälp av arkivarier och registratorer på Familjebostäder och Stockholms Hamnar. Dessutom har projektledare, informationssamordnare, BIM-strateger, jurister, dataskyddsombud m.fl. från ovan nämnda verksamheter bistått med sakkunskap.